Privacy voorwaarden

 

 PRIVACY STATEMENT SPORT & LIFESTYLE CENTER BALANS

 

PRIVACY STATEMENT

  1. Dit is het privacy statement van Sport- & Lifestyle Center Balans (hierna “Balans”), gevestigd aan It Hege Stik 3, 8445 PZ in Heerenveen, KVK nummer 66998670.

  2. Balans is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap. In dit privacy statement beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een lidmaatschap bij Balans af te sluiten en door het bezoeken van de website www.balans4u.nl gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

  1. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Met behulp van deze gegevens kan Balans haar leden direct dan wel indirect identificeren.

Welke informatie verzamelen wij?

  1. In het kader van dienstverlenging van Balans worden bij uw inschrijving uw persoonsgegevens, zoals uw NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer, verzameld en verwerkt. Als u via uw werkgever bent aangesloten bij het bedrijfsfitnessprogramma worden uw gegevens via uw werkgever verzameld en verwerkt. Ook wordt overige informatie met betrekking tot uw lidmaatschap en/of bezoek aan de website verzameld en verwerkt. Hierbij moet u denken aan: aantal bezoeken, voorkeuren, betalingsgegevens. Daarnaast worden gegevens verzameld bij het gebruik van eGym en de bodyscans. Deze gegevens zijn enkel in te zien door de trainer en worden niet gedeeld met derden.

Met welk doel verzamelt Balans deze gegevens?

  1. Uw persoonsgegevens worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw sportlidmaatschap. Daarnaast zal Balans deze gegevens gebruiken om u per post, e-mail of anderszins te informeren over de openingstijden, informatie in- en rondom de club of acties die voor u interessant kunnen zijn. Tevens worden de gegevens ook verzameld om u advies te kunnen geven over uw gezondheid bij eGym en de bodyscans. Deze informatie is alleen zichtbaar voor de trainer en het persoon zelf.

Overdracht van gegevens

  1. Balans draagt uw gegevens niet over aan derden. Enkel wanneer u een betalingsachterstand heeft kan het zijn dat u gegevens, na meerdere aanduidingen, overgedragen wordt aan een incassobureau.

Beveiliging van informatie

  1. Balans gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Balans ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen Balans toegang hebben tot de gegevens.

  2. Balans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Wanneer u stopt met sporten bij Balans worden uw gegevens maximaal twee jaar bewaard.

Contact

Heeft u andere vragen of opmerkingen over dit privacy statement, of wenst u geen informatie van Balans voor direct marketing doeleinden per e-mail te ontvangen, neem dat contact op met Balans.

Wijziging privacy statement

Balans behoudt zich het recht om dit privacy statement te wijzigen. U wordt verzocht dit privacy statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.