Privacy voorwaarden

Info

Voor alle abonnementen binnen Balans die worden afgesloten of al afgesloten zijn, hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van deze gegevens is de WBP van toepassing (de Wet bescherming persoonsgegevens)

onderstaand hebben wij vermeld welke gegevens het betreffen, waarom wij dat doen en welke Balans van jou verwerkt

Gegevensverwerking

Balans verwerkt persoonsgegevens zoals door jou zelf opgegeven. Volgens de WBP is een persoonsgegeven alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit zijn dus alle gegevens die aan jouw persoon te herleiden zijn en door jou zelf zijn opgegeven.

Bij een abonnement wat je afsluit bij Balans verwerken wij jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, bankrekeningnummer en je e-mailadres.

Ook als je al een Balans abonnement hebt, blijven wij de persoonsgegevens van jou verwerken. Bij elke bezoek, per telefoon of als je per e-mail contact opneemt.

Van iedere bezoeker van onze website worden eveneens gegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je zelf invult, zoals je e-mailadres, IP- adres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer.

Reden van verwerking gegevens

Zonder verwerking van genoemde persoonsgegevens kan Balans haar diensten niet aan je leveren. De persoonsgegevens zetten wij in voor een goede registratie, doen van onderzoek en analyses om onze diensten te verbeteren en te bewaken. .

Balans kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens aan derden te verstrekken indien bevoegde autoriteiten daar een verzoek toe indienen.

Balans kan daarnaast jouw gegevens gebruiken voor het doen van aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als via e-mail. Balans zal nimmer jouw persoonsgegevens verkopen aan derden voor marketingdoeleinden of inzage verstrekken aan andere leden.

Veiligheid van je persoonsgegevens.  

Balans heeft haar systemen dusdanig beveiligd dat jou gegevens of van andere leden niet voor alle medewerkers binnen Balans te raadplegen zijn. Wij gebruiken alleen jouw gegevens welke we benodigd zijn en zoals in onze privacy voorwaarden staat opgenomen.

Balans bewaart en verwerkt jouw gegevens niet langer dat het wettelijk is toegestaan en in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap.

Inzage persoonsgegevens

Elk lid heeft te allen tijde recht op inzage of aanpassing van zijn of haar persoonsgegevens. Deze kan je elke gewenst moment opvragen bij een bezoek aan Balans. In geval van bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens door Balans dien je dan schriftelijk aan kenbaar te maken.

Effectiever trainen dan ooit!  Bekijk snel onze eGym-Cirkel